Årsmøtet 2017


Drammen fotoklubbs 80.(!) årsmøte er gjennomført i rekordfart: hele årsmøtet tok mindre enn 45 minutter å gjennomføre. Det betyr at medlemmene enstemmig – og uten diskusjoner – godkjente alt.

Vår “formannsklubbe” – en vandrepremie i landskonkurransene som klubben vant til odel og eie i 1948 – rakk ikke å gå varm.

Valg

Styret i DFK består nå av følgende medlemmer:

Leder: Jan Erik Bamrud (gjenvalgt for 2 år)
Nestleder: David Been (valgt til 2018)
Kasserer: Øivind Alvær (valgt til 2018)
Sekretær: Arne Knutsen (nyvalgt for 2 år)
Styremedlemmer:
Christian Haugan (nyvalgt for 1 år)
Kai Brun (nyvalgt for 2 år)

I tillegg ble følgende tillitsvalgte valgt:
Revisor: Freddy Hafskjold (gjenvalgt for 1 år)
Valgkomité:
Thorstein Kleivdal (gjenvalgt for 1 år)
Freddy Hafskjold (nyvalgt for 1 år).

Øvrige tillitsvalgte oppnevnes av styret.