Den Hjemløse 79-åringen


* en bønn om hjelp til en hjemløs klubb *

Etter en idé – og med forarbeide av – de 3 amatørfotografene D. Granli, Einar Holm, og Sverre Olsen, ble Drammen Kameraklubb stiftet 25. mai 1937. Klubben, som senere endret navnet til Drammen Fotoklubb, har holdt stand hvert år siden 1937 – også under 2. verdenskrig. Det kan ikke stikkes under en stol at klubben har gjort mye for fotoamatørene i Norge, da klubben helt siden oppstarten har vært tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) og bidratt med landsmøter, konkurranser og juryeringer av konkurranser (både andre klubbers konkurranser og landskonkurranser).

dkkKlubben bidrar også med kurs for fotoamatører i distriktet, fotovandringer, fototurer osv. Klubber, lag og foreninger (som ikke har noe med foto å gjøre), organisasjoner og bedrifter har fått hjelp til fotografering av arrangementer mm.

Drammen fotoklubb har også årlige fotoutstillinger til glede for publikum. De senere år har det blitt en tradisjon at de utstilte bildene blir gitt bort til institusjoner eller foreninger.

Drammen fotoklubb er en ressurs for nærmiljøet!

Allikevel føler klubben at den kunne gjort mer. Hva hindrer oss? Jo, Drammen fotoklubb har ikke et “hjem”. Drammen fotoklubb har vært “nomader” i Drammen i 79 år! Klubben har leiet lokaler fra andre, og ingen av lokalene har vært godt egnet for klubbens virksomhet.

Hva er et godt egnet lokale for Drammen fotoklubb? Minimumslokalet er er lokale som kan ha 60 mennesker inne til et foredrag, et kontor hvor klubben kan ha sin datamaskin og fotoprinter stående fremme til bruk for medlemmene, og et lagerrom hvor fotorammer, prosjektor, lerret, bøker, protokoller mm. kan oppbevares. Et drømmelokale inneholder også et fotostudio, et mørkerom (ja, noen ønsker fremdeles å eksperimentere med film) og et grupperom til gruppemøter og styremøter.

Drammen fotoklubbs logoI 2017 fyller Drammen fotoklubb 80 år!

Fremdeles er klubben hjemløs. Vårt ønske på 80-års dagen er at Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, og/eller lokale bedrifter kunne bidra til gjøre denne drømmen om et “hjem” mulig for en “aldrende” klubb.

Look to Strømsø!

En mulighet foreslår vi: Strømsø gamle skole. Den står tom. Hvor mange foreninger/klubber/lag kunne brukt den skolen? Noen har behov for ett klasserom, noen to, kanskje til og med tre – men ikke hver dag. Gymsalen kan brukes til teater, musikk, forsamlinger ved behov. Foreningene tar selv ansvar for oppussing, innredning, holder det ryddig og rent. Tenk for et samarbeid mellom de forskjellige foreningene det ville blitt! En kjemperessurs for det frivillige foreningslivet og kulturlivet!

Uansett: Vi lover at Drammen fotoklubb vil fortsette å være en ressurs for lokalsamfunnet, samt utøve vår formålsparagraf: Å fremme interessen for fotografiet.