Grunnkurs fotografi


Høsten vil i stor grad bestå av kurs og annen form for opplæring innen foto i Drammen fotoklubb. Vi begynner helt på begynnelsen i første kurskveld med å lære sitt eget kamera å kjenne, se litt på eksponeringstrekanten generelt – og ta for oss blenderen spesielt.

Grunnkurset vil foregå over fire kvelder, med oppgaver å løse mellom kurskveldene.

Første kurskveld blir mandag 18. september. Se kalenderen (på høyre side) for datoer på de videre kurskveldene.

Kurset er for medlemmene i Drammen fotoklubb – og er gratis. Dersom du ikke er medlem – og gjerne skulle hatt et kurs i fotografering, er det jo bare å melde seg inn 😉