Sparebanken Øst sponser DFK


I forbindelse med DFKs 80-års jubileum, har Sparebanken Øst bevilget kr. 30.000 til vår jubileumsutstilling. Utstillingen vil være på plass i slutten av april, og vil følge oss gjennom sommeren og høsten.

Det er viktig for frivillige organisasjoner som oss å få slike bidrag, slik at vi får muligheten til å vise frem hva vi står for – forhåpentligvis til glede for publikum.

Vi takker Sparebanken Øst for bidraget!